(+84) 24 3206 8581
Ý nghĩa của tính nhất quán cho bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp, thể hiện được sự chuyên nghiệp cũng như tính xác thực và đáng tin cậy của doanh nghiệp.

Qua đó một doanh nghiệp giàu văn hóa là doanh nghiệp biết cách sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông cho văn hóa của mình.

Bộ nhận diện thương hiệu sẽ được cập nhật trên những tài liệu marketing như: trang web, mạng xã hội, brochure, danh thiếp, signage, thiết kế trang thuyết trình, video.

Hay nói đơn giản hơn, bộ nhận diện thương hiệu sẽ được tiếp cận đến với khách hàng qua : Logo công ty, khẩu hiệu, danh thiếp, phong bì, túi xách, bao bì, nhãn mác; biển, băng; các vật phẩm và ấn phẩm hỗ trợ quảng cáo (Tờ rơi, poster, catalog, dây cờ, áo, mũ…); các phương tiện vận tải; các loại ấn phẩm văn phòng; hệ thống phân phối, sự kiện khác…

Bộ nhận diện thương hiệu của Công ty Smart Việt Nam chúng ta cũng đã thể hiện được rất rõ được đặc thù doanh nghiệp, là sự chuyên nghiệp, quy mô của doanh nghiệp đối với khách hàng, thái độ phục vụ đối với khách hàng, mang đậm bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Hay nói tổng thể hơn thì bộ nhận diện thương hiểu luôn phải thể hiện được tính nhất quán của nó.

Một thương hiệu nhất quán có ý nghĩa quan trọng vì:

- Thể hiện sự chuyên nghiệp.

- Tạo dựng tính xác thực, đáng tin cậy.

- Mang lại sự rõ ràng, thông suốt.

- Xây dựng niềm tin: tạo niềm tin cho khách hàng và khách hàng sẽ đặt niềm tin vào một thương hiệu thể hiện một hình ảnh rõ ràng, xác thực và chuyên nghiệp.

- Giúp định hướng trong văn hóa nội bộ của công ty: một hệ thống nhận diện thương hiệu rõ ràng giúp nhân viên và ban điều hành đi đúng hướng với các giá trị cốt lõi và định vị thương hiệu.

- Mang lại sự đơn giản: khi hình ảnh thương hiệu được định nghĩa rõ ràng thì các quyết định liên quan đến thương hiệu và marketing sẽ dễ dàng tiến hành hơn đã có sẵn “khung định hướng”.

Một thương hiệu không đơn thuần là hình thức của logo. Nó nói lên “bạn là ai” và tại sao “bạn có mặt trên thị trường”.

Vì vậy Công ty Smart Việt Nam chúng tôi luôn đảm bảo được rằng: “những giá trị thương hiệu của công ty sẽ luôn được thể hiện một cách cụ thể”.

 

 

Các tin khác