(+84) 24 3206 8581
TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9 - 2020
SMART VIỆT NAM tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn, apply ngay hôm nay Đọc thêm
Tin Tuyển Dụng Tháng 11
Smart Việt Nam Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 11 năm 2019 Nhiều vị trí hấp dẫn Đọc thêm
Việc làm khuôn mẫu, kim loại tấm
Tuyển dụng việc làm về khuôn mẫu (NV lập trình CNC, EDM, WC, Lắp ráp, gia công, đánh bóng), phân xướng kim loại tấm (NV vận hành máy laser, chấn, QC) Đọc thêm