(+84)-222-3883-129

CNC PUNCHING

Our sheet metal work's CNC punching service offers a cost effective precision profiling solution - with rapid processing speeds and lower operating costs than laser cutting. CNC punching machines are capable of punching materials in thicknesses up to 5mm and sheet sizes up to 2.5 metres x 1.3 metres.  The materials punch profiled include stainless steel, mild steel, aluminum, and copper.

Machine Type/

Specifications

TruPunch 1000

Working Area

2500 x 1250 mm

Maximum Sheet Thickness

6.4 mm

Maximum Punching Force

160 kN

 

 

Latest news

Phạm Vi Ứng Dụng Và Quy Trình Chế Tạo Chuẩn Của Bộ Phận Kim Loại Tấm

Các bộ phận kim loại tấm được chế tạo trong một quy trình khép công nghệ và máy móc hiện đại để tạo ra những sản phẩm chính xác có phạm vị ứng dụng rộng.