(+84) 24 3206 8581
Hiểu đúng về khái niệm chế tạo và sản xuất của ngành kim loại tấm

Quy trình chế tạo về ngành kim loại tấm có rất nhiều phương pháp, điều quan trọng chúng ta phải hiểu đúng việc sản xuất và chế tạo nó khác nhau như thế nào

Khái niệm chế tạo và sản xuất trong ngành công nghiệp kim loại tấm

Các thuật ngữ quen thuộc trong ngành kim loại tấm chính là chế tạo, sản xuất và hoàn thiện. Vậy chúng ta cần hiểu rõ những khái niệm trong ngành cơ khí này theo các bước như sau:

Sản xuất : Sản xuất là khi nguyên liệu thô được chuyển đổi thành các sản phẩm vật chất.

Chế tạo : Chế tạo là việc xây dựng các sản phẩm bằng cách sử dụng các bộ phận đa dạng nhưng được tiêu chuẩn hóa.

Sản xuất hoàn thiện: Sản xuất lấy các nguồn lực từ giai đoạn chế tạo và kết hợp chúng thành các sản phẩm hoặc dịch vụ hữu ích để tiêu thụ.

Hoàn thiện : Hoàn thiện kim loại là một quá trình xử lý bên ngoài của sản phẩm kim loại với một lớp mỏng - ví dụ: sơn tĩnh điện, sơn kim loại và phun cát.

Sự khác biệt giữa sản xuất và chế tạo nằm trong quy trình. 

Sản xuất so với chế tạo

Sản xuất là lắp ráp các nguyên liệu thô,

Trong khi chế tạo là việc tạo ra các lắp ráp cho các bộ phận. Trong quá trình sản xuất, một công ty mua nguyên liệu thô sau đó xử lý nó.

Nói chung, chúng ta hiểu quá trình sản xuất là:

Chuyển đổi nguyên liệu thành hàng thành phẩm.

Có kết quả là tài sản hữu hình để bán cho một công ty khác.

Dựa vào công nhân, máy móc và vật liệu.

Tuy nhiên, quá trình chế tạo là:

Lắp ráp các bộ phận tiêu chuẩn để xây dựng một sản phẩm.

Đề cập đến nhiều quá trình, như gấp, cắt và hàn.

Sử dụng một loạt các công cụ và thiết bị.

Ví dụ, sản xuất thép kết cấu là khi kết hợp nguyên liệu thô để sản xuất nhiều bộ phận. Giai đoạn chế tạo sau đó sẽ tạo ra toàn bộ cấu trúc thép bằng cách kết hợp các bộ phận đó. 

Mặc dù sản xuất và chế tạo thường được thay thế cho nhau, nhưng chúng bao gồm các giai đoạn khác nhau. Sản xuất là bước một, trong khi chế tạo là bước hai.

Các sản phẩm vỏ tủ  được sản xuất từ ngành công nghiệp kim loại tấm

Chế tạo so với sản xuất

Chế tạo và sản xuất cũng là hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau. 

Sản xuất là sự hình thành của nhiều cấu trúc chế tạo để tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Trong quá trình sản xuất, một công ty sở hữu các bộ phận và chuyển đổi chúng thành hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nói chung, quá trình sản xuất:

Có thể hữu hình hoặc vô hình.

Không phải lúc nào cũng dựa vào máy móc.

Chuyển đổi thành phẩm thành một nguồn đầu ra.

Ví dụ, bước đầu tiên để chế tạo một chiếc xe hơi bao gồm quá trình sản xuất. Nó sẽ tạo ra các bộ phận từ nguyên liệu thô. Quá trình chế tạo sẽ lấy những bộ phận đó để chế tạo các bộ phận khác nhau của xe, chẳng hạn như khung, khung, mặt trước và bảng điều khiển cửa. 

Sản xuất là giai đoạn cuối cùng kết hợp các bộ phận chế tạo để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Sản xuất chuyển đổi tất cả các tài nguyên đang có thành một sáng tạo hoặc dịch vụ hoàn thành cho người tiêu dùng.

Một trong những công đoạn chế tạo của ngành kim loại tấm

Chế tạo so với hàn

Chế tạo kim loại bao gồm nhiều quá trình, và hàn là một trong số đó. Hai thuật ngữ khác nhau, nhưng đi cùng nhau.

Hàn là khi tham gia hai mảnh vật liệu bằng phản ứng tổng hợp, trong khi chế tạo là một quá trình phát triển qua nhiều giai đoạn - bao gồm thiết kế, hình thành và hoàn thiện. Hàn sử dụng nhiều thực hành cụ thể, chẳng hạn như hàn kim loại khí và hàn oxy-axetylen, và chế tạo sử dụng các quy trình bao quát như cắt bế, dập và kéo dài.

Nói chung, quá trình hàn:

Không liên quan đến việc cắt, thiết kế hoặc hình thành.

Yêu cầu thiết bị an toàn chuyên dụng, như mũ bảo hiểm hàn và mặt nạ phòng độc.

Nối hai mảnh kim loại.

Sử dụng một bộ công cụ khác nhau như đèn pin và kẹp hàn.

Trong hầu hết các trường hợp, chế tạo bao gồm nhiều bước và quy trình để tạo ra một sản phẩm duy nhất, trong khi hàn thì đơn giản hơn.

 

 

Các tin khác