(+84) 24 3206 8359

tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ (Industrial Supporting Ecosystem), hướng đến chế tạo máy và các sản phẩm  giá trị cao theo tiêu chuẩn quốc tế, để cung cấp cho thị trường toàn cầu.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, chế tạo máy của Việt Nam. Khai phá tối đa tiềm năng trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và giá trị đáp ứng mong đợi của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín:      Lấy uy tín là kim chỉ nam

Nhân:  Lấy nhân sự là nền tảng

Chất:   Lấy chất lượng là lợi thế

Phát:   Lấy nghiên cứu phát triển – đổi mới sáng tạo là động lực

 

Smart - đối tác gia công kim loại tấm chính xác của bạn!

LỊCH SỬ

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến 2018, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

Bộ phận Gia Công Kim Loại Tấm của Smart có khả năng sản xuất và gia công các linh kiệt, bộ phận, thiết bị kim loại tấm với số lượng lớn. Chúng tôi thực hiện từ phần thiết kế và lên ...