(+84) 24 3206 8359

NỖ LỰC ĐỂ SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

Smart đặt Chất Lượng làm giá trị cốt lõi của mình trong mọi hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Tiêu Chuẩn Chất Lượng và ISO 14001:2015 về Tiêu Chuẩn Môi Trường.

Đội Ngũ Quản Lý Chất Lượng

Nhằm liên tục đảm bảo việc đáp ứng được các yêu cầu của ISO 9001:2015, Smart điều hành mọi hoạt động trong công ty thể theo Sổ Tay Chất Lượng, Quy Trình Vận HànhHướng Dẫn Công Việc. Để triển khai thực hiện những việc này, công ty đã xây dựng Đội Ngũ Quản Lý Chất Lượng mảng Kim Loại Tấm gồm có một Quản Lý Chất Lượng và hai Kĩ Sư Chất Lượng, tất cả đều được hỗ trợ bởi một Kĩ Sư Dự An (đây là điều bắt buộc).

Nhóm đảm nhiệm mọi hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng bằng việc sử dụng cả các trang thiết bị truyền thống đến các trang thiết bị hiện đại nhất như các máy đo 2D hay 3D. Các báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện dựa trên việc đo kiểm đầy đủ các kích thước cũng như theo các yêu cầu của khách hàng.

Đưa ra sản phẩm mới

Thông thường tại Smart, việc triển khai sản phẩm mới trong gia công kim loại tấm sẽ được thực hiện bởi một nhóm dự án trong đó gồm các thành viên từ Quản Lý Chất Lượng, Sản Xuất và Kinh Doanh, nhóm này sẽ được điều hành bởi một Kĩ Sư Dự Án. Nhóm sẽ họp để trao đổi và thảo luận trước khi việc sản xuất bắt đầu nhằm đảm bảo rằng định mức nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, bản vẽ và thông tin sản xuất được chính xác và thống nhất.

Kĩ Sư Dự Án sau đó sẽ theo sát các công tác tiền sản xuất và những lô sản xuất thử nghiệm đầu tiên cho tới khi hoàn thành. Cùng với sự hỗ trợ của Đội Ngũ Quản Lý Chất Lượng, người Kĩ Sư này sẽ đảm bảo mọi công tác gia công sẽ được thực hiện chuẩn chỉnh theo đúng như yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, người này sẽ ghi nhận bất kì thay đổi chi tiết nào để lưu lại triển khai cho những lô hàng sau.

Quản Lý Chất Lượng Ngay Trong Xưởng

Việc quản lý chất lượng tại xưởng là trách nhiệm của toàn bộ nhân viên đứng máy và được thực hiện thể theo Kế Hoạch Chất Lượng, cùng sự hỗ trợ của hệ thống tài liệu chất lượng, và mỗi công đoạn trong quy trình sản xuất sẽ đều có người phụ trách.

Các thông tin về Hệ Thống Chất Lượng sẽ được chúng tôi cung cấp tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Smart – đối tác gia công kim loại tấm chính xác của bạn!

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Smart có khả năng quản lý dự án của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thông suốt. Chúng tôi chú trọng tới những chi tiết nhỏ nhất trong kiểm soát chất lượng, quản lý giá thành và tiến độ giao ...

Danh Mục Máy

Với số vốn đầu tư trên 1.500.000$ vào xây dựng nhà máy và hệ thống máy móc, Smart có khả năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ gia công kim loại tấm.