(+84) 24 3206 8359

LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN

 

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến nay, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

 

 

Smart Việt Nam -  đối tác gia công kim loại tấm hàng đầu của bạn!

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

Bộ phận Gia Công Kim Loại Tấm của Smart có khả năng sản xuất và gia công các linh kiệt, bộ phận, thiết bị kim loại tấm với số lượng lớn. Chúng tôi thực hiện từ phần thiết kế và lên ...

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ Mệnh của chúng tôi là: thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, cơ khi chính xác của Việt Nam, sử dụng và khai phá tối đa tiềm lực trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo để tạo ...