(+84) 24 3206 8581

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM SỐ LƯỢNG LỚN

Bộ phận Gia Công Kim Loại Tấm của Smart có khả năng sản xuất và gia công các linh kiệt, bộ phận, thiết bị kim loại tấm với số lượng lớn. Chúng tôi thực hiện từ phần thiết kế và lên mẫu đến triển khai sản xuất hàng loạt với số lượng hàng trăm hoặc hàng nghìn đơn vị.

Gia Công Sản Phẩm Kim Loại Tấm Chính Xác

Chúng tôi có thể gia công các sản phẩm kĩ thuật từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn với số lượng hàng loạt nhưng vẫn đạt độ chính xác cao. Với việc vận hành tự động hệ thống các máy CNC linh hoạt (bao gồm máy cắt laser, máy đột CNC, máy chấn CNC) cũng như sử dụng gói lập trình CAD/CAM hiện đại nhất để việc sản xuất dù là số lượng nhỏ cũng được thực hiện và xử lý nhanh chóng hiệu quả trong thời gian gia công ngắn nhất.

Gia Công Hàng Loạt

Trong gia công hàng với số lượng lớn, Smart kiểm soát chi phí bằng việc sử dụng phần mềm tiên tiến có khả năng tập hợp việc gia công trên nhiều sản phẩm giúp giảm thiểu sự hao phí về nguyên liệu cũng như việc sử dụng những máy móc tiên tiến năng suất cao từ những nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu.

Smart – đối tác gia công kim loại tấm chính xác của bạn!

LỊCH SỬ

Trong cả chặng đường 10 năm kể từ 2008 đến 2018, tập đoàn chúng tôi đã có những bước thay đổi, phát triển cũng như đạt được nhiều thành tựu lớn.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ Mệnh của chúng tôi là: thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, cơ khi chính xác của Việt Nam, sử dụng và khai phá tối đa tiềm lực trí tuệ Việt, không ngừng sáng tạo để tạo ...