(+84)-222-3883-129

SHEET METAL AND FABRICATION SUBCONTRACT SERVICES

Smart Sheet Metalwork offers the following precision sheet metal and fabrication subcontract services:

 

Sheet Metal Processing

Smart provides precision sheet metal subcontract services. Laser Cutting, CNC Punching, CNC Bending, Welding, Assembly and Finishing.

 

LASER CUTTING

 

CNC PUNCHING

 

FOLDING & BENDING

 

Metal Fabrications

Fabrication from design to manufacture with welded fabrications. Design for Manufacture, MIG and TIG Welding, Robotic Welding, Precision Sheet Metal Fabrications.

See what Smart does for your specific industry.

See Smart's Capacity List.

 

Smart - the precision sheet metal fabrication company.

Latest news

Sản Phẩm Gia Công Kim Loại Tấm Và Lĩnh Vực Ứng Dụng Hoạt Động

Sản phẩm gia công kim loại tấm đóng vai trò hết sức quan trọng trên mọi mặt lĩnh vực. Gia công kim loại tấm là loại hình gia công chính xác phổ biến được ưa chuộng nhất hiện nay.