(+84) 24 3206 8359

KIM LOẠI TẤM VÀ CÁC DỊCH VỤ GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

Bộ phận Gia Công Kim Loại Tấm của Smart nhận sản xuất và gia công kim loại tấm theo các loại hình dịch vụ sau:

 

Tạo Phôi & Tạo Hình

Smart thực hiện các dịch vụ chính xác về tạo phôi và tạo hình đối với kim loại tấm bao gồm: Cắt Laser, Đột CNC, Chấn CNC, Sơn, Hàn, Lắp Ráp và Hoàn Thiện.

 

CẮT LASER

 

ĐỘT CNC

 

CHẤN VÀ UỐN

 

Gia Công Kim Loại Tấm

Chúng tôi thực hiện từ bước thiết kế tới bước hàn và tạo hình hoàn thiện. Thiết kế Sản Xuất, Hàn MIG và Hàn Tig, Rô-bốt Hàn, Gia Công Kim Loại Tấm Chính Xác.

Tìm hiểu thêm các thông tin về lĩnh vực hoạt động của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Danh Mục Máy của chúng tôi.

 

Smart – đối tác gia công kim loại tấm chính xác của bạn