(+84) 24 3206 8359

Khả Năng Của Smart Việt Nam

Các ý tưởng hình thành và được phát triển tại Smart Việt Nam nhờ vào nỗ lực chung của một đội ngũ kỹ thuật viên và kỹ sư chuyên môn cao.

Chức năng của nghiên cứu và phát triển đó chính là sự đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và các tiến trình.

Với sản phẩm và dịch vụ- Smart Việt Nam chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để dẫn đầu cho công cuộc cải tiến và đổi mới các yếu tố đầu ra để có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong ngành. Về tiến trình sẽ luôn xác định theo hướng giảm chi phí các hoạt động và nâng cao hiệu quả các hoạt động trong các tiến trình đó.

Smart Việt Nam chúng tôi là một công ty năng động nên cả hai nội dung nghiên cứu và phát triển đều rất được chú trọng.

LUÔN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO DOANH NGHIỆP

Một doanh nghiệp không thể thiếu sự nghiên cứu và phát triển. Mỗi ngày, công ty Smart đều có những bộ phận tập trung tham gia những sản phẩm mới, công nghệ mới tốt hơn để đi đến sự cải tiến. Các buổi đào tạo về cải tiến liên tục thực hiện và được tham gia đầy đủ. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Smart luôn luôn hiểu rằng phải có sự nghiên cứu, cải tiến thì mới có sự phát triển.

Smart – đối tác gia công kim loại tấm chính xác của bạn!

 

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Smart có khả năng quản lý dự án của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thông suốt. Chúng tôi chú trọng tới những chi tiết nhỏ nhất trong kiểm soát chất lượng, quản lý giá thành và tiến độ giao ...

Quản Lý Chất Lượng

Smart đặt Chất Lượng làm giá trị cốt lõi của mình trong mọi hoạt động kinh doanh. Công ty đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Tiêu Chuẩn Chất Lượng và ISO 14001:2015 về Tiêu Chuẩn Môi Trường.